Kardiyoloji Cilt: 16 Sayı: 3 2009
(MN Cardiology Volume: 16 No: 3 2009)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar Kardiyoloji Mitral Darlık Olgularında Sağ Ventrikül Sistolik Fonksiyonunun Doku Doppler ve M-Mod Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Aydan ONGUN ÖZDEMİR, Çağdaş ÖZDÖL, Başar CANDEMİR, Cansın TULUNAY KAYA, Sibel TURHAN, İrem DİNÇER, Çetin EROL
150
Koroner Yavaş Akım Saptanan Hastalarda Koroner Arter Çapı ve Aortanın Elastik Özellikleri
Murat SUCU, Murat AKÇAY, Vedat DAVUTOĞLU
156
Koroner Kalsifikasyonun Değerlendirilmesinde Fibrinojen ve Çok Duyarlı C Reaktif Protein Düzeylerinin Rolü
Ömer UZ, Mustafa APARCI, Ejder KARDEŞOĞLU, Ömer YİĞİNER, Serap BAŞ, Osman İPÇİOĞLU, Namık ÖZMEN, Zafer IŞILAK, Bekir Yılmaz CİNGÖZBAY, Bekir Sıtkı CEBECİ
163
Miyokard İnfarktüsü Hastalarında Tedavi Yaklaşımları ve İlgili Faktörlerin Cinsiyete Özel İncelenmesi: Retrospektif Vaka Serisi
Güliz ERDEM YAZICI, Gülten TAÇOY, Sinan AKINCI, Banu ANLAR, Atiye ÇENGEL, Sabahat TEZCAN
169
Kinapril ve Nebivolol ile Yapılan Antihipertansif Tedavinin Brakiyal Arter İntima Media Kalınlığı Üzerine Erken Dönem Etkileri
Hasan KORKMAZ, Mehmet AKBULUT, Yılmaz ÖZBAY, Mustafa KOÇ
177
Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Transözofageal Ultrason Eşliğinde Termodilüsyon Kateteri Yerleştirilmesi
Vedat YILDIRIM, Suat DOĞANCI, Oben BAYSAN, Salih ÇINAR, Mehmet YOKUŞOĞLU, Ufuk DEMİRKILIÇ, Ahmet COŞAR, Ercan KURT
184
Orjinal Görüntü Ciddi İskemiye Neden Olan Çok Nadir Bir Koroner Anomali
Serkan ÇAY, Adnan KARAN
189
İnferior Atrial Rim Sanılan Belirgin Eustachian Kapak
Özgül UÇAR, Hülya ÇİÇEKÇİOĞLU, Savaş AÇIKGÖZ, Sinan AYDOĞDU
190
Sağ Sinüs Valsalvadan Çıkan Sol Ana Koroner Arter ve Sol Ön İnen Arterdeki Darlığa Yapılan Primer Stenting Olgusu
Turgut KARABAĞ, Abdullah İÇLİ, Halil KAHRAMAN
192
Yetmiş Yaşındaki Bir Hastada Tesadüfen Tanı Konulan Sol Ventrikül Divertikülü
Erkan İLHAN, Tolga S. GÜVENÇ, Mehmet YILMAZ
194
Olgu Sunuları Balpeteği Görünümünde Asemptomatik Büyük Perikardiyal Efüzyon
Yeşim GÜRAY, Burcu DEMİRKAN, Ramazan ASTAN, Ümit GÜRAY
195
Oral Kontraseptif Kullanımına Bağlı Gelişen Spontan Koroner Arter Diseksiyonu
Ömer ŞATIROĞLU
197
75 Yaşında Tesadüfen Tanı Konan Asemptomatik Ostium Sekundum Tip Atriyal Septal Defekt
Taner ŞEN, Mustafa ÇETİN, Asuman BİÇER YEŞİLAY, Mehmet DOĞAN
202
Akut İnferior Miyokard Enfarktüslü Hastada Asendan Aortadan Çıkan Sağ Koroner Artere Primer PTCA Uygulaması
Ahmet YILDIZ, Faruk AKGÜN, Kudret KESKİN
205
Derlemeler Konjenital Koroner Arter Fistülleri
Ömer ŞATIROĞLU
208
Triküspit Yetmezliğinin Tedavisi
Aydan ONGUN ÖZDEMİR, Halil GÜMÜŞ
213
Dergiden Editöre Mektup
Faruk ERZENGİN
219
Kayıtlar 1 den 17 'e kadar Toplam 17      Gösterilecek kayıt sayısı 
Geri Dön          Yazdır

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn