Oftalmoloji Cilt: 18 Sayı: 3 2011
(MN Ophthalmology Volume: 18 No 3 2011)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar Oftalmoloji Merkezi Kornea Kalınlığı Ölçümünde Ultrasonik Pakimetri ile Optik Koherans Tomografinin Karşılaştırılması
Banu TORUN ACAR, Ece TURAN VURAL, Elvin HALİLİ, Suphi ACAR
142
Sublükse Senil Katarakt ve Psödoeksfolyasyon Sendromlu Olgularda Cerrahi Sonuçlarımız
Seyhan DİKCİ, Elif Betül TÜRKOĞLU, Özlem TÖK, Ayşe BURCU, Firdevs ÖRNEK
146
Trabekülektomi ile Fakotrabekülektomi Ameliyatlarının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Orçun AKDEMİR, Ahmet KIRGIZ, M. Şahin SEVİM, Suphi ACAR
153
Sitomegalovirüs Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Keratoüveit Tablosunda Klinik Bulgular Prognoz ve Tedavi Yaklaşımı
Nilüfer YEŞİLIRMAK, Yonca AYDIN AKOVA, Fatma ÇORAK EROĞLU
160
Maküla Yüzey Hastalıklarında Cerrahi Girişim Sonuçlarının Klinik ve Optik Koherans Tomografi ile Değerlendirilmesi
Selam YEKTA ŞENDÜL, Cemile ÜÇGÜL, İskender Alkın SOLMAZ, Dilek GÜVEN
165
Nonenfeksiyöz Oküler Yüzey Hastalıklarında Amniyon Membran Transplantasyonu Sonuçlarımız
Semra CANSEVEN, Elif Betül TÜRKOĞLU, Ayşe BURCU, Firdevs ÖRNEK
176
Çeşitli Oküler Yüzey Hastalıklarında Amniyon Membran ve Fibrin Yapıştırıcı Kullanımı
İrfan PERENTE, Gökhan PEKEL, Hanefi ÇAKIR, Dukas DARDABUNİS, Stratos ALVANOS
182
Çocukluk Çağı Periorbital Dermoid Kistlerinin Kapak Kıvrımı ve Kaş İnsizyonu ile Çıkarılması
Sılay CANTÜRK UĞURBAŞ, Özlem ÖZCAN, Atilla ALPAY, Suat Hayri UĞURBAŞ
187
Frontal Askılama Cerrahisinde Otojen Materyaller ve Silikon Askının Sonuçlarının Karşılaştırılması
Emrah MAT, Şeyda KARADENİZ UĞURLU
192
Olgu Sunuları Brusellozlu Bir Olguda İdyopatik İntrakranyal Hipertansiyon: Olgu Sunumu
Özge SARAÇ, Başak BOSTANCI-CERAN, Canan GÜRDAL, İzzet CAN
200
Kısa Raporlar Tek Taraflı Ambliyopide Spektral Taramalı Optik Koherans Tomografi ile Fotoreseptör Bütünlüğünün Değerlendirilmesi
Fatih HOROZOĞLU, Tansu GÖNEN, Özkan SEVER, Mustafa YAŞAR, Kadircan H. KESKİNBORA
203
Kayıtlar 1 den 11 'e kadar Toplam 11      Gösterilecek kayıt sayısı 
Geri Dön          Yazdır

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn