Klinik Araştırmalar Kardiyoloji Rosuvastatinin Ratlarda Bacak İskemi Reperfüzyonu Sonrası Eritrosit Membran Bütünlüğü Üzerine Etkisi
Mehmet Kerem KARACA, Özden VEZİR, Lokman AYAZ, Murat ÖZEREN, Barlas Naim AYTAÇOĞLU, Mehmet Ali SUNGUR, Nehir SUCU
1
Kuru Göz Oluşum Mekanizması ve Sınıflandırılması
Doç.Dr. Canan Aslı UTİNE
1
Experimental & Clinical Articles: Obstetrics; Maternal-Fetal Medicine and Perinatology Amniotic Fluid β2- Microglobulin Measurements
Emine AYDIN, Alp Tuna BEKSAÇ, Ergun KARAAĞAOĞLU, M. Sinan BEKSAÇ
1
Kornea Görüntüleme Yöntemlerinde Yenilikler
Prof.Dr. Ebru TOKER, Uzm.Dr. Semra AKKAYA TURHAN
1
Klinik Araştırmalar Kardiyoloji Aort ve Mitral Kapak Darlığının Koroner Kalsiyum Skorlama Tekniği Kullanılarak Koroner Arter Hastalığı ile İlişkisinin Araştırılması
Serkan GÖKASLAN, Savaş ÇELEBİ, İbrahim KOCAOĞLU, Murat VURAL, Çiğdem GÖKASLAN, Özlem ÖZCAN ÇELEBİ
1
Klinik Araştırmalar Oftalmoloji Sigara Kullananlarda Gözyaşı Filmi Kalınlığının Ön Segment Optik Koherans Tomografi ile Değerlendirilmesi
Erhan ÖZYOL, Pelin ÖZYOL
1
Klinik Araştırmalar Oftalmoloji Blefarokonjonktivit Tedavisinde Loteprednol (%0,5)/ Tobramisin (%0,3) Kombinasyonu ile Deksametazon (%0,1)/Netilmisin (%0,3) Kombinasyonunun Güvenlik ve Etkinliğinin Karşılaştırılması
Tahir Kansu BOZKURT, Aydın MAÇİN, Betül İlkay SEZGİN AKÇAY, Esra KARDEŞ, Ahmet ERGİN
1
Experimental & Clinical Articles: Obstetrics; Maternal-Fetal Medicine and Perinatology Is Caesarean Myomectomy a Safe Procedure? A Comparative Study
Serdar BAŞARANOĞLU, Elif AĞAÇAYAK, Ayşegül DEREGÖZÜ, İlknur İnegöl GÜMÜŞ, Mustafa ACET, Talip GÜL
1
Klinik Araştırmalar Oftalmoloji Tek Taraflı Pterjium Hastalarında Gözyaşı Fonksiyonlarının Karşılaştırılması
Kaan ÇAKMAK, Şafak KORKMAZ, Sabahattin SÜL, Gaye DİŞLİ KILIÇ
1
Klinik Araştırmalar Oftalmoloji Topikal Ketorolak ve Nepafenak Uygulamasının Mikrokoaksiyel Katarakt Cerrahisi Sırasında Ağrı ve Hasta Uyumu Üzerindeki Etkisi
Pelin ÖZYOL, Erhan ÖZYOL
1
DEWS II Raporu Tanısal Yöntembilim Raporuna İlk Bakış
Prof.Dr. Sait EĞRİLMEZ
1
Klinik Araştırmalar Kardiyoloji Non-Dipper Hipertansiyon ile Enflamatuvar Belirteçlerin İlişkisi
Belma KALAYCI
1
Klinik Araştırmalar Kardiyoloji Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Hastalarında Serum Trigliserid/Yüksek Yoğunluklu Kolesterol Oranı ile Aortun Elastik Özellikleri Arasındaki İlişki
İbrahim Halil ALTIPARMAK, Muslihittin Emre ERKUŞ, Zafer Hasan Ali SAK, Hatice SEZEN, Mustafa POLAT, Özgür GÜNEBAKMAZ, Zekeriya KAYA, Yusuf SEZEN, Recep DEMİRBAĞ
1
Transkanaliküler Multidiod Lazer Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız
Eyüp ÖZCAN, Cem ÖZTÜRKMEN, Mustafa BERHUNİ, Tanyeli KAZAZ
4
Factors Affecting Antenatal Corticosteroid Administration from the Obstetricians’ Viewpoint
Emel KURTOĞLU, Migraci TOSUN, Ayse Zehra ÖZDEMİR, Erdal MALATYALIOĞLU
4
Topiramat Kullanımının Ön Segment Yapısına Etkisinin Değerlendirilmesi
Tamer TAKMAZ, Seher UYSAL, Çiğdem ATBAŞ
4
Seasonal Impact in the Frequency of Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy
Cem Yaşar SANHAL, Korkut DAĞLAR, Özgür KARA, Ayşe KIRBAŞ, Dilek UYGUR, Aykan YÜCEL
5
Kuru Göz Hastalığının Epidemiyolojisi ve Patofizyolojisi
Prof.Dr. Koray GÜMÜŞ
5
Maternal İdiyopatik/İmmün Trombositopenik Purpura ile İlişkili Neonatal Trombositopeni: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı ile Bir Olgu Sunumu
Doç.Dr. Hilal ÖZKAN, Prof.Dr. Nilgün KÖKSAL
5
Kuru Göz Semptomları Olan Bilgisayar Kullanıcılarında Gözyaşı Film Tabakasının Oküler Yüzey Hastalığı İndeksi, Gözyaşı Kırılma Zamanı ve Schirmer Testi ile Değerlendirilmesi
Tuba ÇELİK
5
Organ Nakli Koordinatörleri Organ Bağışını Artırmak İçin Bir Araya Geldi
Dr. Eyüp KAHVECİ (ONKOD Genel Sekreteri)
6
Peripartum Kardiyomiyopatili Hastalarda Nötrofil-Lenfosit Oranı ile Mortalite Arasındaki İlişki
Ufuk GÜRKAN, Haldun AKGÖZ, Dilaver ÖZ, Altuğ ÖSKEN, Sennur ÜNAL DAYI, Mehmet ERDİNÇ ARIKAN
6
Ayın Konusu • Biyoterörizm ve Gıda Savunması
Prof.Dr. Nevzat ARTIK*• Prof.Dr. Hamit HANCI** (* Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü, **Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı)
6
Ayın Konusu • Özellikli Kontakt Lensler
Prof.Dr. Nuray AKYOL (TOBB ETÜ Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü)
6
Ayın Konusu • OSTEOPOROZ: Tartışmalı Konlar / Güncel Yaklaşımlar
Prof.Dr. O. Şahap ATİK (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı - Türkiye Eklem Hastalıkları Tedavi Vakfı Başkanı)
6
Ayın Konusu • Atopik Dermatitte Kaşıntı: Etyopatogenezi ve Tedavisi
Prof.Dr. Ülker GÜL (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı)
6
Ayın Konusu • Erken Gebelik Kayıpları
Uzm.Dr. Gökçen ÖRGÜL (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı)
6
Ayın Konusu • Kontakt Lens Muayenesi ve Kullanımı: Anımsatmalar
Op.Dr. Hilmi OR, FEBO (Göz Hastalıkları Uzmanı)
6
Ayın Konusu • Herpes Zoster Virüs Enfeksiyonuna Yaklaşım ve Korunma
Prof.Dr. İftihar KÖKSAL (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı)
6
Ayın Konusu • Kontakt Dermatit
Yrd.Doç.Dr. Sedef DURAN (Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Aile Hekimliği)
6