Primer Hiperparatiroidi Olgularında Lokalizasyon Çalışmalarının Tanısal Etkinliği

Uzm.Dr. Kamile GÜL*, Uzm Dr. Dilek TÜZÜN*, Uzm Dr. Elif ÖZDEMİR**, Uzm Dr. Cevdet AYDIN*, Uzm.Dr. Serap SOYTAÇ İNANÇLI*, Uzm.Dr.Fevzi BALKAN*, Doç.Dr. Reyhan ERSOY*, Doç.Dr. Bekir ÇAKIR*

*Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Ankara
** Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği, Ankara

Özet

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız primer hiperparatiroidi olgularında (PHPT) yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi (USG) ve dual faz Technetium-99m-Sestamibi paratiroid sintigrafisini (PS) karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya opererasyon öncesi USG ve PS’si yapılmış ve operasyon sırasında adenomunun yeri lokalize edilmiş ve postoperatif kür sağlanan 66 PHPT’li hasta alındı. Preoperatif USG ve PS görüntüleme sonuçları cerrahi sonrasında, cerrahi ve histopatolojik bulgularla karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 9’u erkek, 57’si kadın 66 hasta alındı. Preoperatif USG’de 66 hastanın 62’sinde ve PS’de ise 66 hastanın 49’unda adenom lokalize edilmişti. Operasyon sırasında ve histopatolojik değerlendirmede ise USG’de adenom tespit edilen 62 hastanın 60’ı ve PS’de ise 49 hastanın 48’inde adenom doğru lokalize edilmişti. Bu sonuçlara gore USG’nin duyarlılığı %93.75, pozitif prediktif değeri %96.77 idi. PS’nin duyarlılığı ise %73.85, pozitif prediktif değeri %97.96 idi. Eş zamanlı tiroid bezinde nodül varlığı hem USG hemde PS’nin duyarlılığını etkilememişti. Ayrıca PS ile adenomu lokalize edilen ve edilmeyen hastalar karşılaştırıldığında, tiroid bezinde nodül sayısı, boyutu, serum kalsiyum ve parathormon düzeyleri açısından anlamlı fark yoktu.
Sonuç: Bizim sonuçlarımıza göre USG’nin duyarlılığı PS’den fazla idi ve tiroid bezinde nodül varlığı her iki görüntüleme yöntemini de etkilememişti.
Anahtar kelimeler: Primer hiperparatiroidi, Ultrasonografi, Dual faz technetium-99m- sestamibi paratiroid sintigrafisi

Diagnostic Efficiency of Localization Studies in Patients with Primary Hyperparathyroidism

Summary

Aim: The aim of this study was to compare high resolution ultrasonography (USG) and dual phase technetium-99m sestamibi parathyroid scintigraphy (PS) in patients with primary hyperparathyroidism.
Material and Method: 66 PHPT patients evaluated with USG and PS preoperatively were included in the study. Adenoma has been localized intraoperatively and cure has been maintained in all patients. Preoperative USG and scintigraphy imaging results were compared with postoperative histopatologic findings.
Results: 66 (9 man, 57 woman) patients were included the study. Adenoma was localized in 62 of 66 patients in preoperative USG and 49 of 66 patients in PS. According to the intraoperative and histopathologic evaluation, USG has detected adenoma in 60 of 62 and PS has detected adenoma in 48 of 49 patients in right localization. Consequently sensivitiy of USG was 93.75% and positive predictive value was 97.96% while the sensitivity of PS was 73.85% and and positive predictive value was 97.96%. Presence of concomitant thyroid nodule didn’t influence the sensitivity of USG and PS. When we compared patients whose adenomas were localized and not localized there was no significant difference in terms of thyroid nodule number, size, serum calcium and parathormone levels.
Conclusion: According to our results the sensitivity of USG was higher than PS and concomitant thyroid nodule didn’t have any effect on both imaging methods.
Key Words: Primary hyperparathyroidism, Ultrasonography, Dual phase technetium-99m sestamibi parathyroid scintigraphyGeri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Rolex Replica Watches Rolex Replica www.megaroelx.com swiss replica watches www.topwatchesmall.com

Mebas Medikal Bas?n Yay?n Ltd. ?ti. ? 2006 Her Hakk? Sakl?d?r. Design by YakamozDizayn

Blancpain Replica Replica Breguet Watches breitling replica Breitling Avenger Replica Breitling Bentley Replica