Gözde ŞAHİN, Cenap GÜLER, Yener ÖZEL, Mehmet Tevfik YAVUZ

ÖZET

Fungal enfeksiyon, klinikte keratit etkenleri arasında nadir görülen, tanı ve tedavi sürecindeki güçlükler nedeni ile oldukça yıkıcı seyreden klinik bir tablodur. Bu yazıda travma sonrası keratit nedeni ile erken dönemde kliniğimize başvurarak fungal keratit tanısı alan ve mantar tiplendirmesi sonrası “Scedosporium apiospermum” tanısı konularak erken dönem antifungal tedavisi başlanmış ve oldukça iyi klinik sonuç alınan bir hastanın klinik bulgularının sunulması planlanmış bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fungal keratit, Scedosporium apiospermum, Vorikonazol

A Rare Keratitis Agent Scedosporium Apiospermum

ABSTRACT

Fungal infections are rare clinical conditions which progress destructive because of difficulties in diagnosis and treatment. In this article, we presented a keratitis case which apply our clinic in the early period, recognised as fungal keratitis and diagnosed as “Scedosporium apiospermum” after fungus identification, started antifungal treatment as soon as possible and received good outcomes.
Keywords: Fungal keratitis, Scedosporium apiospermum, Voriconazole

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Şahin G. Güler C. Özel Y. Yavuz MT. Nadir Görülen Fungal Keratit Etkeni Olarak “Scedosporium Apiospermum”. MN Oftalmoloji 2018;25(2):124-127Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn