Yrd.Doç.Dr. Leyla ASENA, Prof.Dr. Dilek D. ALTINÖRS

Özet

Akut adenoviral keratokonjonktivit, tüm dünyada en sık karşılaşılan eksternal oküler viral enfeksiyondur. Yüksek bulaşıcılığa sahiptir ve diğer viral konjonktivitlerden farklı olarak, kornea tutulumuna ve görme bozukluğuna yol açabilmektedir. Tedavide birincil amaç semptomların giderilmesidir. Bunun için soğuk uygulama, topikal antihistaminikler ve suni gözyaşı takviyesi önerilmektedir. Ancak günümüzde kornea tutulumunun ve hasta morbiditesinin önlenebilmesi için, etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Hastalığın erken döneminde topikal %2 siklosporin A kullanımı ile belirtiler daha kısa süreli ve hafif olarak meydana gelmekte ve korneal subepitelyal infiltrat gelişim sıklığı azaltılabilmektedir. En önemli avantajı ise topikal steroid kullanımına alternatif bir ajan olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Adenoviral keratokonjonktivit, Oküler yüzey hastalığı, Topikal siklosporin

Adenoviral Keratoconjunctivitis: Case Presentations and Review of Literature

Abstract

Acute adenoviral keratoconjunctivitis is the most common external ocular viral infection worldwide. It is highly contagious and, different from other forms of viral conjunctivitis, corneal involvement and visual impairment may occur. The aim of treatment in AAK is to alleviate the symptoms. Cold compresses, topical antihistamines and artificial tears are recomended for this purpose. However, there is no proven effective treatment up to date. The use of topical 2% cyclosporine A in the early phase of AAK may decrease the severity and duration of symptoms, has an inhibitory effect on the development of corneal subepithelial infiltrates, and has the advantage of being a steroid-sparing agent.
Keywords: Adenoviral keratoconjunctivitis, Ocular surface disease, Topical cyclosporin A

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Asena L. Altınörs DD. Adenoviral Keratokonjonktivit: Olgu Sunumları ile Derleme. MN Oftalmoloji 2018;25(Suppl 1):45-52Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn