Prof.Dr. Zeynep ÖZBEK

Özet

Son yirmi yılda kuru göz sendromu ile farkındalık olukça artmış; bu konuda uzmanlaşmış hekimler bir araya gelip bir çalışma grubu oluşturularak hastalığın tanımını, sınıflandırılmasını ve hastalığa yaklaşım metodolojisini oluşturmaya çalışmıştır. Doksanlı yıllarda Amerikan Milli Sağlık Örgütü’nün çalışmasının ardından Delphi Paneli toplanmış ve son olarak Kuru Göz Çalıştayı’nın Raporu yayınlanmış ve geçtiğimiz yıl içinde de güncellenerek ikinci raporu basılmıştır. Bu yazıda farklı nedenlerle kuru göz sorunu yaşayan olgu örnekleri sunulacak ve son rapordaki yönergelere göre tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kuru göz, Romatoid artrit, Sjögren sendromu

Case-Based Approach to Dry Eyes Following the Dry Eye Workshop Report II

Abstract

Over the last two decades, the awareness of dry eye disease has grown considerably. Experts on the subject have worked in collaboration in order to clarify the definition, classification and methods of management for the disease. Starting from the mid-nineties; National Health Institute, Delphi Panel and Dry Eye Workshop members have worked together and published the DEWS report. Recently they revised their work and DEWS II report was published last year. In this article, case examples will be given and discussed according to the current report.
Keywords: Dry eye, Rheumatoid arthritis, Sjögren’s syndrome

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Özbek Z. Kuru Göz Çalıştay Raporu’nun Ardından Kuru Göze Olgularla Yaklaşım. MN Oftalmoloji 2018;25(Suppl 1):30-37Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn