Prof.Dr. Canan GÜRDAL, Op.Dr. Neşe ARSLAN AVARİSLİ

Özet

Son yıllarda topikal ve sistemik tedavilerin kullanım sıklığının artması, yapılan cerrahiler sonrası hastaların hayat kalitelerinin, konforunun öne çıkması ve artan kozmetik girişimler, dikkatlerin iatrojenik kuru göz üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu farkındalık Kuru Göz Çalıştayı II Raporu’nda iatrojenik kuru gözün ayrı ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmasına yol açmıştır. En iyi tedavi yöntemi öncelikle etkenlerin ortadan kaldırılması olduğundan, uyguladığımız tedavilerin kuru göz etyopatogenezindeki rollerini anlamak son derece önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: İatrojenik, İlaç kullanımı, Cerrahi, Kuru göz

Iatrogenic Dry Eye Disease

Abstract

In recent years, the increase in frequency of topical and systemic treatment, stand out of quality of life and comfort of the patients after surgery and increased cosmetic interventions, have aroused an attention on iatrogenic causes of dry eyes . Due to this awareness, iatrogenic dry eye has been handled in DEWS II report in a detailed separate section. The first step of treatment is the elimination of causative factors and understanding the role of the treatments on dry eye etiopathogenesis is extremely important.
Keywords: Iatrogenic, Drug use, Surgery, Dry eye

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Gürdal C. Arslan Avarisli N. İatrojenik Kuru Göz Hastalığı. MN Oftalmoloji 2018;25(Suppl 1):23-29Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn