Prof.Dr. Orkun MÜFTÜOĞLU, Uzm.Dr. Ayşe Yıldız TAŞ

Özet

Kornea problemleri varlığında katarakt cerrahisi, hastanın mevcut bulgularını kötüleştirebilmekte ya da cerrahi basamaklarını zorlaştırabilmektedir. Bu yazının amacı korneal epitelyal, stromal, endotelyal problemlerin katarakt cerrahisinden nasıl etkilendiğini ve katarakt cerrahisi basamaklarını nasıl etkilediğini göz önüne sermektir.
Anahtar Kelimeler: Katarakt cerrahisi, Korneal endotelyal distrofi, Korneal epitelyal distrofi, Korneal stromal distofi

Cataract Surgery in Patients with Corneal Disease

Abstract

Preexisting corneal disease can be exacerbated by cataract surgery and may prevent well tolerated cataract extraction. This article describes how corneal epithelial, stromal, endothelial disease may impact and be impacted by cataract surgery while highlighting recommendations for perioperative management and surgical technique.
Keywords: Cataract surgery, Corneal endothelial disease, Corneal epithelial disease, Corneal stromal disease

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Müftüoğlu O. ve Taş AY. Kornea Problemleri Varlığında Katarakt Cerrahisi. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):125-131Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn