Prof.Dr. İsmet DURAK

Özet

Limbal kök hücre yetmezliğinin palyatif tedavisi dışında tek tedavi yöntemi otolog (diğer gözden) veya allograft (akrabalar veya kadavra) limbal kök hücre naklidir. Allograft limbal kök hücre naklinin en önemli dezavantajı, otolog nakillerde gelişmeyen rejeksiyon olasılığı nedeniyle uzun süre immünosüpresif kullanılmasıdır. Kültüre edilmiş limbal kök hücre nakli, hastanın diğer gözünden alınan biyopsinin çok küçük olması, daha az riskli olması ve tekrarlanabilmesi nedeniyle en çok tercih edilen ancak pahalı bir yöntemdir. Limbal kök hücre nakillerinin başarı oranları %70 civarında olduğu bildirilmiştir. Kültür için diğer gözden kök hücre elde edilemediğinde, ağız mukozası gibi limbus dışı başka kök hücre kaynakları da kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Limbal kök hücre, Limbal kök hücre yetmezliği, Kültüre edilmiş limbal kök hücre, Amniyotik membran

Cultured Limbal Stem Cell Transplantation in Limbal Stem Cell Deficiency

Abstract

Autologous (from the other eye) or allogenic (living related or cadaver) limbal stem cell transplantation is the only treatment modality of limbal stem cell deficiency, except palliative medical therapy. Long term immunosuppressive treatment due to high risk of rejection is the most important disadvantage of the allograft limbal stem cell transplantation. Despite being expensive, cultured limbal stem cell transplantation is the preferred method due to lower risk and it can be repeated when necessary. The success rates of the limbal stem cell transplantations are reported to be around 70%. If limbal stem cells are not obtained from the other eye, other stem cell sources such as oral mucosa can be used.
Keywords: Limbal stem cell, Limbal stem cell deficiency, Cultured limbal stem cell transplantation, Amniotic membrane

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Durak İ. Limbal Kök Hücre Yetmezliğinde Kültüre Edilmiş Limbal Kök Hücre Nakli. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):106-114Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn