Prof.Dr. Osman Şevki ARSLAN, Op.Dr. Cezmi DOĞAN

Özet

Endotelyal keratoplasti, 2000’li yılların başından beri kornea endotel disfonksiyonu bulunan hastaların tedavisinde tercih edilen bir yöntem olmuştur. Penetran keratoplastiye göre daha hızlı iyileşme, daha az intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlara neden olmaktadır. Görmeyi ciddi düzeyde azaltan korneal skarı bulunan hastalarda tercih edilecek bir yöntem değildir. Değişik tipte endotelyal keratoplasti yöntemleri: Descemet soymalı (otomatize) endotelyal keratoplasti, Ultra-thin Descemet soymalı otomatize endotelyal keratoplasti ve Descemet otomatize endotelyal keratoplastidir. Descemet soymalı endotelyal keratoplasti en sık tercih edilen endotelyal keratoplasti tekniğidir. Donör korneada reziduel stromanın bulunduğu endotelyal keratoplasti tekniklerinin, Descemet membran endotelyal keratoplasti donör dokusunun manipülasyon zorluğundan dolayı zor vakalarda uygulanması daha uygun olabilir.
Anahtar Kelimeler: Kornea, Lameller keratoplasti, Descemet membran endotelyal keratoplasti, Descemet soymalı endotelyal keratoplasti

Current Techniques in Endothelial Keratoplasty

Abstract

Since its introduction in the early 2000s, endothelial keratoplasty has quickly become the treatment of choice for patients with corneal endothelial dysfunction. Endothelial keratoplasty allows for faster visual recovery and decreased intraoperative and postoperative risks compared to penetrating keratoplasty. Endothelial keratoplasty is not an appropriate keratoplasty option for patients with significant vision-limiting corneal scarring. There are several types of endothelial keratoplasty procedures: Descemet stripping automated endothelial keratoplasty, Ultra-thin Descemet stripping automated endothelial keratoplasty and Descemet membrane (automated) endothelial keratoplasty. Descemet stripping endothelial keratoplasty is the most commonly performed endothelial keratoplasty procedure. Procedures using donor tissue with some residual stromal tissue may be more appropriate for more challenging cases given the difficulty of handling Descemet membrane endothelial keratoplasty donor tissue.
Keywords: Cornea, Lamellar keratoplasty, Descemet membrane endothelial keratoplasty, Descemet stripping automated endothelial keratoplasty

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Arslan OŞ. ve Doğan C. Endotelyal Keratoplastide Güncel Teknikler. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):92-100Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn