Prof.Dr. Ayşe BURCU, Yrd.Doç.Dr. Burcu NURÖZLER TABAKCI

Özet

Korneanın saydamlığı korneal endotelin stromal hidrasyonu düzenleyen bariyer ve pompa fonksiyonları aracılığıyla korunur. İnsan korneal endotel hücreleri in vivo olarak sınırlı çoğalma kapasitesine sahiptir. Yaşla birlikte insan korneal endotel hücre sayısı gittikçe azalır. Cerrahi - cerrahi dışı travma ve akut açı kapanması glokomundan sonra da endotel hasarına bağlı korneal endotel hücre sayısında dramatik düşüş görülür. Endotelyal hücrelerin çoğalma kapasitesinin yetersizliği nedeniyle kornea endotel yetmezliği geriye dönüşümsüz kornea ödemine neden olur. Cerrahi tedavi son 20 yılda geleneksel penetran keratoplastiden, hastanın işlevsel olmayan korneal endotel hücre tabakasının, sağlıklı donör kornea endotel tabakası ile yer değiştirildiği birçok yeni endotelyal keratoplasti prosedürüne dönüşmüştür. Ancak tüm keratoplasti prosedürleri bir donör kornea gerektirir ve dünya çapındaki donör kornea yetersizliği bu uygulamaları sınırlar. Donör kornea yetersizliğinin üstesinden gelmek için kültüre korneal endotel hücreleri kullanılarak korneal endotel hücre tabakalarının transplantasyonu deneysel çalışmalarda uygulanmıştır. Bu derleme, kültüre korneal endotel hücreleri ile kornea endotel doku mühendisliği hakkında güncel bilgileri sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kornea endotel hücre kültürleri, Doku mühendisliği, Endotelyal transplantasyon

Corneal Endothelial Tissue Engineering

Abstract

Transparency of the cornea is maintained by regulation of stromal hydration through the barrier and pump functions of the corneal endothelium. Human corneal endothelial cells (CECs) normally have a limited proliferative capacity in vivo. Human corneal endothelial cells gradually decrease with age throughout life and decline dramatically after endothelial damage due to; surgical and non surgical trauma, and acute angle-closure glaucoma. Therefore, corneal endothelial deficiency results in irreversible corneal edema because of the relative lack of endothelial cell proliferative capacity. Over the last two decades, the surgical treatment has evolved from traditional penetrating keratoplasty to several new endothelial keratoplasties procedures to replace patient’s dysfunctional human corneal endothelial cells with a healthy one that contains varying amounts of the posterior corneal stroma or no corneal stroma from a cadaveric donor. However, all of these keratoplasty procedures require a donor cornea and the worldwide shortage of corneas limits its application. To overcome the problems of donor cornea shortage, the application of corneal endothelial cell sheet transplantation using cultured human corneal endothelial cells has been attempted in experimental studies. This review presents current knowledge on the tissue engineering of corneal endothelium using cultured human corneal endothelial cells.
Keywords: Cultured corneal endothelial cells, Tissue engineering, Endothelial transplantation

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Burcu A. Nurözler Tabakcı B. Korneal Endotelyal Doku Mühendisliği. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):86-91Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn