Prof.Dr. Ömür UÇAKHAN-GÜNDÜZ

Özet

Korneal kollajen çapraz bağlama, ilk kez keratokonusta korneal ektazinin ilerlemesini durdurmak için 2003 yılında Wollensak, Spoerl ve Seiler tarafından bildirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntem, günümüzde yalnız keratokonus değil, refraktif cerrahi-sonrası ektazilerde de hastalık ilerlemesini durdurmak amacıyla, ayrıca keratitler ve büllöz keratopatide tedavi amacıyla birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında korneal kollajen çapraz bağlama, korneal halka cerrahisi, fotorefraktif keratektomi, LASIK gibi refraktif işlemlerle de kombine edilerek uygulanmaktadır. Bu makalede amacımız korneal korneal kollajen çapraz bağlamanın prensipleri, kullanım alanları, avantaj ve sınırlarının tecrübemiz ve ilgili literatür ışığında değerlendirilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Keratokonus, Ektazi, Kollajen çapraz bağlama, Ultraviyole A, Riboflavin, Keratit, Büllöz keratopati, PostLASIK ektazi

Refractive and Therapeutic Corneal Collagen Crosslinking

Abstract

Corneal collagen crosslinking was first introduced in 2003 by Wollensak, Spoerl and Seiler to stop the progression of ectasia in keratoconus. Today, this method is widely used as a means to halt disease progression in post-refractive surgery ectasia, as well, and also as an adjunct in the treatment of keratitis and bullous keratopathy. Additionally, corneal collagen crosslinking has been combined with refractive procedures such as corneal ring surgery, photorefractive keratectomy or LASIK.The purpose of this review is to summarize and evaluate the current principles, indications, advantages and limitations of corneal collagen crosslinking in view of our experience and relevant literature.
Keywords: Keratoconus, Ectasia, Collagen crosslinking, Ultraviolet A, Riboflavin, Keratitis, Bullous keratopathy, PostLASIK ectasia

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Uçakhan Gündüz Ö. Refraktif ve Terapötik Korneal Kollajen Çapraz Bağlama. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):76-85Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn