Prof.Dr. Koray GÜMÜŞ

Özet

Korneal nöralji, korneanın sinir yapısından kaynaklanan ağrı anlamına gelmektedir ve oftalmolojinin en zor konularından biridir. Farklı nedenlerle oluşabilen korneal nöraljinin tanı ve ayırıcı tanısı oldukça zordur. Korneal nöralji, semptomların benzerliği nedeniyle, çoğu zaman kuru göz hastalığı ile karıştırılmaktadır. Hastalarda, objektif ve sübjektif bulguların birbiriyle uyuşmaması önemli bir özelliğidir. Gerek hastalar arasında gerekse bulgu ve semptomlar arasındaki uyumsuzluğun ana sebeplerinden bir tanesi korneanın sinir yapısındaki farklılıklardır. Günümüzde, korneal nöraljinin kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Korneal nöralji patogenezinin daha iyi aydınlatılması, altta yatan genetik ve diğer faktörlerin açığa çıkartılması, yeni önleyici ve mekanizmaya dayalı tedavilerin gerçekleştirilebilmesi açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Korneal nöralji, Korneal ağrı, Korneal nöropati, Korneal sinir, Kuru göz

Current Approach to Corneal Neuralgia

Abstract

Corneal neuralgia, which is the pain caused by the corneal nerve structure is one of the most challenging topic of ophthalmology. Its diagnosis and differential diagnosis, which can occur for different reasons, is rather difficult. Because of the similarity of symptoms, corneal neuralgia is often confused with dry eye disease. Symptom-sign discordance is one the most important features of corneal neuralgia. One of the main causes of discrepancy between symptoms and ocular findings is the variations in nerve structure of the cornea. Currently, no definitive treatment of corneal neuralgia exists. Better clarification of the pathogenesis and the underlying genetic or other factors is important to provide new preventive and modalities for corneal neuralgia.
Keywords: Corneal neuralgia, Corneal pain, Corneal neuropathy, Corneal nerve, Dry eye

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Gümüş K. Korneal Nöraljiye Güncel Yaklaşım. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):69-75Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn