Prof.Dr. Canan GÜRDAL, Uzm.Dr. Mehmet Talay KÖYLÜ

Özet

Kornea distrofileri korneanın farklı tabakalarında depozit birikimi sonucu kornea saydamlığının ilerleyici olarak azaldığı bilateral, simetrik, santral, enflamatuvar olmayan herediter hastalıklar grubudur. Son dekatta genetik ve oküler görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler, medikal ve cerrahi tedavilerdeki yenilikler kornea distrofilerini yeniden sınıflandırmış ve yeni tedavi olanakları ortaya çıkarmıştır. Bu derlemede kornea distrofilerinin güncel sınıflamasını ve tedavi yaklaşımları anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kornea distrofileri, IC3D sınıflaması

Current Perspective on Corneal Dystrophies

Abstract

Corneal dystrophies are a group of hereditary diseases in which corneal transparency progressively reduces as a result of bilateral, symmetrical, central, non inflammatory accumulation of deposits in different layers of cornea. Advances in genetics, ocular imaging techniques, and new medical and surgical treatment innovations resulted in new classification of corneal dystrophies and new treatment options. This review includes current classification and treatment modalities of corneal dystrophies.
Keywords: Corneal dystrophies, IC3D classification

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Gürdal C. Köylü MT. Kornea Distrofilerinde Güncel Perspektif. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):62-68Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn