Prof.Dr. Kamil BİLGİHAN, Uzm.Dr. Nilüfer YEŞİLIRMAK

Özet

Keratokonus korneanın sıklıkla bilateral, görme kaybı ile gidebilen, ilerleyici ektazik bir hastalığıdır. Keratokonusun etyolojisi multifaktöryel olup, gerçek etyoloji tam olarak bilinmemektedir. Erken evre Keratokonus tanısı için güncel en iyi yöntem Scheimpflug korneal topografi veya optik koherans tomografidir. Keratokonusun güncel tedavisinde basamaklı olarak cerrahi olmayan ve cerrahi birçok yöntem kullanılmaktadır. Erken evrede refraktif hatayı düzeltmek için gözlük ve kontakt lensler tercih edilmektedir. Görme keskinliğinin gözlük veya kontakt lensler ile düzeltilemediği, progresyonun görüldüğü orta ve ileri Keratokonus olgularında ise kollajen çapraz bağ, kornea içi halka, göz içi refraktif lensler, lameller keratoplasti ve penetran keratoplasti gibi güncel cerrahi yöntemler kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Keratokonus tanısı, Keratokonus tedavisi

Current Approach to Keratokonus Patient

Abstract

Keratoconus is a common bilateral and progressive ectatic disease of the cornea with vision loss. The etiology of keratoconus is multifactorial and the true etiology is not fully known. Current best method for early stage keratoconus diagnosis is Scheimpflug corneal topography or optical coherence tomography. In the current tratment of keratoconus, many non-surgical and surgical methods are used. In early stage, glasses and contact lenses are preferred to correct refractive errors. In the cases of moderate and advanced keratoconus in which visual acuity can not be corrected with glasses or contact lenses, progressive surgical techniques such as collagen cross-linking, refractive intraocular lenses, lamellar keratoplasty and penetrating keratoplasty are used.
Keywords: Keratoconus diagnosis, Keratoconus treatment

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Bilgihan K. ve Yeşilırmak N. Keratokonus Hastasına Güncel Yaklaşım. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):54-61Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn