Prof.Dr. Rana ALTAN YAYCIOĞLU

Özet

Adenovirüs keratokonjonktiviti mevsimsel salgınlar veya epidemiler ile karşımıza çıkan en sık viral konjonktivittir. Hastalık 7-10 günlük bir kuluçka evresini takiben kapaklarda ödem, konjonktivada hiperemi, folliküler konjonktivit ve bazen psödomembran oluşumu ile kendini gösterir. Hastalar şiddetli ağrı, ışık hassasiyetinden şikayet ederler. Adenovirüslere direkt etkili bir ilaç yoktur. Tedavi genelde semptomlara yöneliktir. Klinik bulguların başlangıcından yaklaşık 3 hafta sonra gelişebilen subepitelyal kornea infiltratları yoğun olduğunda ve görme aksını tuttuğunda görme azalmasına sebep olabilmektedir. Hastalığın yayılmasını engellemede hijyen kurallarına dikkat etmek çok önemlidir.

Sitomegalovirüs keratiti de son yıllarda tanınmaya başlanan korneada lokalize ödem, lineer veya bozuk para şekli keratik presipiteler, bazen ön kamarada hafif üveit ve göz içi basınç artışı ile kendini gösteren bir hastalıktır. Hastalıkta direkt kornea endotel hücrelerine hasar olduğu düşünülmektedir. Latent enfeksiyon yaparak aralıklı ataklarla kornea endotel hücrelerinin kalıcı yıkımı veya göz içi basıncı artışına bağlı komplikasyonlarla görmede azalmaya sebep olabilir. Tedavisinde sistemik ve/veya topikal gansiklovir beraberinde topikal steroid kullanımı önerilmektedir. İleri evrelerde kornea nakli gerekebilir.
Anahtar Kelimeler: Keratit, Keratokonjonktivit, Enfeksiyöz keratokonjonktivit, Adenoviral enfeksiyonlar, Sitomegalovirüs enfeksiyonları

Adenoviral and Cytomegaloviral Keratitis

Abstract

Adenoviral keratoconjunctivitis is the most common viral conjunctivitis with seasonal outbreaks and epidemics. Following 7 to 10 days of incubation period, edema of the eyelids, conjunctival hyperemia, follicular conjunctivitis and occasionally pseudomembranes do occur. Patients complain of intense pain and photophobia. There is no available treatment against adenoviruses. Treatment usually targets the symptoms. Subepithelial corneal infiltrates, which develop approximately 3 weeks following the initial clinical signs, may result in decrease in vision if the infiltrates are diffuse and obscure the visual axis. Observing the proper hygienic rules are important to prevent the dissemination of the disease.

Cytomegalovirus keratitis is a recently recognized disease with localized corneal edema, linear or coin shaped keratic precipitates, occasional anterior chamber reaction and intraocular pressure rise. A direct damage to the corneal endothelial cells has been proposed. The infection may become latent and with intermittent attacks may result in decreased vision with irreversible corneal endothelial cell damage and complications related to intraocular pressure rise. In treatment, systemic and/or topical gancyclovir in addition to topical steroids is recommended. In advanced stages corneal transplantation may be necessary.
Keywords: Keratitis, Keratoconjunctivitis, Infectious keratoconjunctivitis, Adenoviridae infections, Cytomegalovirus infections

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Altan Yaycıoğlu R. Adenovirüs ve Sitomegalovirüs Keratitleri. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):46-53Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn