Prof.Dr. Nilgün YILDIRIM, Dr. Eray ATALAY

Özet

Enfeksiyöz keratitler tüm dünyada önemli oküler morbidite sebeplerindendir. Keratit en sık bakterilere sekonder ortaya çıkmakla birlikte özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mantar keratitleri ön plana çıkmaktadır. Keratitler çok ciddi istenmeyen sonuçlara neden olabileceğinden enfeksiyöz keratitlerin erken tanısı ve agresif tedavisi çok önemlidir. Enfeksiyöz keratitlerde genel olarak tedavi klinik görünüm, mikroskobi ve kültür sonucuna göre planlanır. Tanı ve tedavi seçeneklerindeki yeni gelişmeler enfeksiyöz keratitlerin prognozunu iyileştirmektedir. Bu derlemede bakteryel ve fungal keratitlerin klasik tedavilerinden kısaca bahsedildikten sonra her iki grup enfeksiyon ajanının tedavi yaklaşımlarındaki yeniliklerden söz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Enfeksiyöz keratit, Bakteryel keratit, Fungal keratit, Keratit tedavisi, Yenilikler

New Developments in the Treatment of Bacterial and Fungal Keratitis

Abstract

Infectious keratitis is an important cause of ocular morbidity worldwide. Although keratitis most commonly occurs due to bacterial infections, fungal infections may predominate in tropical and rural areas, particularly in underdeveloped and developing countries. Early diagnosis and aggressive treatment of infectious keratitis is of paramount importance as infectious keratitis can cause very serious adverse outcomes. Treatment is generally planned according to the clinical appearance, microscopic examination and culture results. New developments in the diagnosis and treatment options have substantially improved the prognosis of infectious keratitis. In this review we will briefly touch on the classical treatment of bacterial and fungal keratitis and then discuss the innovations in the treatment approach.
Keywords: Infectious keratitis, Bacterial keratitis, Fungal keratitis, Keratitis treatment, New developments

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Yıldırım N. ve Atalay E. Bakteryel ve Fungal Keratit Tedavisinde Yenilikler. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):29-40Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn