Prof.Dr. Yonca AYDIN AKOVA, Uzm.Dr. Nilüfer YEŞİLIRMAK

Özet

Meibomian bez disfonksiyonu, evaporatif kuru göz hastalığının en önemli nedenlerinden biri olup, aynı zamanda oftalmoloji kliniklerinde en sık karşılaşılan göz hastalılarından biridir. Meibomian bez disfonksiyonu, meibomian bezlerin terminal duktuslarında bir obstrüksiyon ve/veya glandüler sekresyonunda kantitatif veya kalitatif bir salgı değişikliği ile karakterize kronik ve diffüz bir anomali olup, gözyaşı film tabakası değişiklikleri, irritasyon belirtileri, klinik olarak belirgin enflamasyon ve oküler yüzey hastalığı ile sonuçlanabilir. Meibomian bez disfonksiyonu patogenezi multifaktöryel olup, hastalığın seyri genellikle ilerleyici özelliktedir. Tedavi uzun sürelidir ve iyi hasta uyumu gerektirir, bu nedenle tedaviye başlamadan önce hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir. Değerlendirme testlerini olabildiğince erken yapmak ve erken tedavi sağlamak önemlidir. Bu derlemede, Meibomian bez disfonksiyonunun güncel tanımı yapılarak, tanı ve tedavi basamakları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Meibomian bez disfonksiyonu, Evoporatif tipte kuru göz, Tanı, Tedavi

Meibomian Gland Disease Diagnosis and Treatment

Abstract

Meibomian gland dysfunction is one of the most important causes of evaporative dry eye disease, and is also one of the most common eye diseases in ophthalmology clinics. Meibomian gland dysfunction is a chronic and diffuse anomaly characterized by a quantitative or qualitative secretory change in obstruction and/or glandular secretion in the terminal ducts of the meibomian glands, which may result in tear film layer changes, irritation symptoms, clinically significant inflammation and ocular surface disease. Pathophysiology is multifactorial and disease process is usually progressive. Treatment is long-term and requires good patient compliance; therefore, patients should be informed before treatment begins. It is important to make assessment tests as early as possible and to provide appropriate treatment. In this review, the current definition of meibomian gland dysfunction, diagnosis and treatment steps are discussed.
Keywords: Meibomian gland dysfunction, Evoporative dry eye, Diagnostic tests, Treatment

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Aydın Akova Y. ve Yeşilırmak N. Meibomian Bez Hastalığı Tanı ve Tedavisi. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):19-28Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn