Op.Dr. Cem ŞİMŞEK, Doç.Dr. Murat DOĞRU, Prof.Dr. Kazuo TSUBOTA

Özet

Oftalmolojide en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan kuru göz hastalığının tanımı hem zaman içerisinde hem de bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Hızla ilerlemekte olan teknolojiden faydalanılarak geliştirilen yeni tanı yöntemlerinin günlük pratikte kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu yöntemler kullanılarak yapılan bilimsel araştırmalar doğrultusunda kuru göz tanı ve tedavisi ilerleme göstermektedir. Asya Kuru Göz Araştırma Derneği tarafından 2015 yılında Tokyo’da yapılan toplantıda kuru göz hastalığı yeniden tanımlanmıştır. Bu tanımlama ile birlikte gözyaşı stabilizasyonun ve gözyaşı kırılma zamanının tanıdaki önemi vurgulanmış “Gözyaşı Film Tabakalarına Odaklı Terapi” benimsenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kuru göz, Kuru göz tanısı, Kuru göz tedavisi, Gözyaşı kırılma zamanı, Gözyaşı film tabakası odaklı terapi

Current Diagnosis and Treatment of Dry Eye

Abstract

Dry eye is one of the most commonly encountered problems in the field of ophthalmology. The definition of dry eye varies over time as well as between regions. The use of new diagnostic methods employing advanced technologies is increasing day by day. Dry eye diagnosis and treatment are progressing in the direction of scientific researches using these methods. The Asian Dry Eye Society revised the dry eye definition at the meeting that was held in Tokyo in 2015. Along with this definition, the importance of tear film stability and short tear film breakup time are emphasized in the diagnosis, and the concept of “Tear Film Oriented Therapy” is adopted.
Keywords: Dry eye, Diagnosis of dry eye, Treatment of dry eye, Tear film breakup time, Tear film oriented therapy

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Şimşek C. Doğru M. Tsubota K. Güncel Kuru Göz Tanı ve Tedavisi. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):13-18Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn