Prof.Dr. Ebru TOKER, Uzm.Dr. Semra AKKAYA TURHAN

Özet

Oküler yüzey hastalıklarının tanısı ve tedavisinde, kornea yapısını ve fonksiyonunu değerlendiren görüntüleme yöntemleri önemli rol oynamaktadır. Biyomikroskopik muayene, kornea değerlendirilmesinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen, korneanın mikroskopik yapılarının nitel ve nicel olarak değerlendirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliğin üstesinden gelebilmek için son zamanlarda çeşitli görüntüleme yöntemleri geliştirilmiştir. Bu görüntüleme yöntemleri; Scheimpflug görüntüleme, ön segment optik koherans tomografi, in-vivo korneal konfokal mikroskopi, speküler mikroskopi ve ultrason biyomikroskopidir. Bu derlemede, görüntüleme yöntemlerinde son dönemdeki gelişmelerden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Korneal görüntüleme, Konfokal mikroskopi, Optik koherans tomografi, Scheimpflug görüntüleme

Advances in the Corneal Imaging Methods

Abstract

The imaging methods used to evaluate the structure and function of the cornea play an important role in the diagnosis and treatment of ocular surface diseases. Although biomicroscopic examination of the cornea is crucial, it is insufficient in qualitative and quantitative evaluation of the microscopic structures of the cornea. Therefore; several imaging modalities have been recently developed to overcome this insufficiency. These imaging modalities can be classified as Scheimpflug imaging, anterior segment optical coherence tomography, in vivo corneal confocal microscopy, specular microscopy and ultrasound biomicroscopy. This review mainly focuses on the recent advances in the corneal imaging techniques.
Keywords: Corneal imaging, Confocal microscopy, Optical coherence tomography, Scheimpflug imaging

Bu çalışmanın kaynak olarak gösterimi: Toker E. ve Akkaya Turhan S. Kornea Görüntüleme Yöntemlerinde Yenilikler. MN Oftalmoloji 2017;24(Suppl 1):1-12Geri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn