Sağlıklı Bireylerde Yaşlanmanın Retina Sinir Lifi Tabakası Ganglion Hücre Kompleksi ve Merkezi Maküla Kalınlığı Üzerindeki Etkisi

Mehmet DEMİR, Zeynep ACAR, Ali OLGUN, Sönmez ÇINAR, Hakan SENSÖZ, Dilek GÜVEN

ÖZET

Amaç: Sağlıklı bireylerde yaşlanmanın retina sinir lifi kalınlığı (RSLK), retina ganglion hücre kompleksi kalınlığı (GHKK) ve merkezi maküla kalınlığı (MMK) üzerine etkisini incelemek.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma hastaneye başvuran sağlıklı bireylerde yapılan göz muayenesi ve tetkiklerine dayanılarak yapıldı. İkiyüz kırksekiz (102 erkek, 146 kadın) sağlıklı bireyin 496 gözü incelendi. Katılımcılar yaş gruplarına göre 6 gruba ayrıldı. Katılımcıların retina sinir lifi kalınlıkları, ganglion hücre kompleksi kalınlıkları ve merkezi maküla kalınlıkları ile yaşları arasındaki ilişki incelendi. RSLK, GHKK ve MMK ölçümleri spektral domain optik koherans tomografi (OKT) ile yapıldı. İstatistiksel değerlendirme için NCSS (Number Cruncher Statistical System, 2007 Statistical Software, Utah, USA) programı kullanıldı. p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Ortalama retina sinir lifi kalınlığı (RSLK) (r=-0,293; p=0,0001), GHKK (r= -0.253; p=0,0001) ve MMK (r=-0,261; p=0,0001) yaş ile negatif korelasyon gösteriyordu.
Sonuç: Sağlıklı bireylerde yaşlanma ile merkezi retina sinir lifi tabakası, ganglion hücre kompleksi ve merkezi maküla kalınlığı arasında negatif ilişki olduğu izlendi.
Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Merkezi maküla kalınlığı, Ganglion hücre kalınlığı, Sağlıklı bireyler, Retina sinir lifi kalınlığı

Effect of Aging on Retinal Nerve Fiber Layer Ganglion Cell Complex and Central Macular Thickness in Healthy Subjects

ABSTRACT

Objective: To evaluate the effect of aging on retinal nerve fiber layer thickness (RNFLT), ganglion cell complex thickness (GCCT), and central macular thickness (CMT) in healthy subjects.
Material and Method: This is a Hospital-based cross sectional, prospective and single center study. A total of 496 eyes of 248 healthy subjects (male: 102, female: 146) were divided into 6 different age groups according to range of their ages. The mean RNFLT, GCCT, and CMT of all groups were evaluated in relation with age of subjects. RNFL, GCCT and CMT measured with spectral domain optical coherence tomography (OCT). Statistical calculations were performed with NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) program for Windows. A P value of <0.05 was considered statistically significant.
Result: The mean RNFLT (r = -0.293; p=0.0001), GCCT ( r= -0.253; p=0.0001), and CMT (r= -0.261; p=0.0001) were negatively correlated with age.
Conclusion: This study found that negative correlation between aging and retinal nerve fiber layer, ganglion cell complex and central macular thickness in adult healthy subjects.
Keywords: Aging, Central macular thickness, Ganglion cell complex, Healthy subjects, Retinal nerve fiber layer thicknessGeri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn