Kardiyoloji Cilt: 25 Sayı: 4 2018
(MN Cardiology Volume: 25 No: 4 2018)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar Kardiyoloji Mitral Anulus Kalsifikasyonu İçin Potansiyel Bir Belirteç: Monosit Sayısı / Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Oranı
Mevlüt Serdar KUYUMCU, Aliye KUYUMCU, Çağrı YAYLA, Mustafa Bilal ÖZBAY, Muhammed SÜLEYMANOĞLU, Sinan AYDOĞDU
160
Perkütan Mitral Balon Valvüloplasti Başarısı Cinsiyete Göre Farklılık Gösterir mi? Tek Merkez Tecrübesi
Orhan MADEN, Kevser GÜLCİHAN BALCI, Mevlüt Serdar KUYUMCU, Mustafa Mücahit BALCI, Hatice ŞELÇUK, Mehmet Timur SELÇUK, Omaç TÜFEKÇIOĞLU
166
Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardi Nedeniyle Yavaş Yol Ablasyonu Uygulanan Hastalarda Koroner Arter Dominansın Nüks Yönünden Karşılaştırılması
Ahmet KORKMAZ, İlyas Emre YAKICI, Bekir DEMİRTAŞ, Emrullah KIZILTUNÇ, Ender ÖRNEK, Özgül UÇAR ELALMIŞ, Ümit GÜRAY, Mehmet İLERİ
172
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Sağ Atriyum Dilatasyonu Atriyal Fibrilasyon ile ilişkilidir
Veysel Özgür BARIŞ, Hüseyin GÖKSÜLÜK, Cansın TULUNAY KAYA, Çetin EROL
177
İnfektif Endokardit ile Başvuran Hastalarda Hastane İçi Mortalitenin Öngördürücüleri; Tek Merkezli Çalışma
Oğuz KILIÇ, Samet YILMAZ
182
Olgu Sunuları Periferik Arter Girişiminin İlginç Bir Komplikasyonu
Murat GOK, Gökay TAYLAN, Devrim EROĞLU
187
Transkateter Aort Kapak Yerleştirilmesi Sırasında Akut Sol Ana Koroner Arter Oklüzyonu Gelişen Bir Olgu
Mustafa ÇETİN, Ender ÖRNEK, Emrullah KIZILTUNÇ, Hülya ÇİÇEKÇİOĞLU, Feridun Vasfi ULUSOY
189
Toraks Kavitesine Hastanın Kendisi Tarafından Sokulmuş Ataçlar Toraks Boşluğunda Yabancı Cisimler
Sadık Volkan EMREN, Fatih ADA, Ersin ÇELİK, İhsan PEKER, Orhan GÖKALP
192
Derlemeler Mitral Darlığının Tanı ve Tedavisine Güncel Yaklaşım
Hüsnü DEĞİRMENCİ, Mutlu BÜYÜKLÜ
195
2018 Avrupa Kardiyoloji Derneği /Avrupa Hipertansiyon Derneği Kılavuzu: Hipertansiyona Güncel Yaklaşımlar ve Tedavi Stratejileri
Lütfü AŞKIN, Okan TANRIVERDİ, Serdar TÜRKMEN, Erdal AKTÜRK
205
Editöre Mektup Editöre Mektup
Editöre Mektup
212
Editöre Mektup
Editöre Mektup
213
Yazar İndeks
Yazar İndeks 2018
214
Konu İndeks
Konu İndeks 2018
215
Kayıtlar 1 den 14 'e kadar Toplam 14      Gösterilecek kayıt sayısı 
Geri Dön          Yazdır

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn