Kardiyoloji Cilt: 25 Sayı: 3 2018
(MN Cardiology Volume: 25 No: 3 2018)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar Kardiyoloji Kalsifik Aort Darlığının Yeni Bir Enflamatuvar İndikatörü: Monosit/Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Oranı
Sefa ÜNAL, Çağrı YAYLA, Kadriye GAYRETLİ YAYLA, Burak AÇAR, Mevlüt Serdar KUYUMCU, Ahmet Göktuğ ERTEM, Ahmet TEMİZHAN
108
ST Yükselmeli Miyokard Enfarktını Takiben Trombolitik Tedavi Alan Hastalardaki Tedavi Başarısı ve Hemogram Parametreleri Arasındaki İlişki
Belma KALAYCI
115
Kardiyoloji Polikliniğine Ayaktan Başvuran Hastalar ile Kardiyoloji Servisinde Yatan Hastaların Beslenme Durumlarının Mini Nütrisyonel Değerlendirme Testi ile Karşılaştırılması
Samet YILMAZ, Emine MİRAY KOÇ, Enes KUNDURACI, Şefika AKBABA, Ümmühan BÜŞRA ACUN, Oğuz KILIÇ, Abdüllatif FASLI
121
Koroner Prosedür Sonrası Gelişen Sessiz Serebral Enfarktlı Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranının Değerlendirilmesi
Hüseyin GÖKSÜLÜK, Sadi GÜLEÇ
127
Kritik Bacak İskemisi Olan Hastalarda Diz Altı Perkütan Balon Anjiyoplasti Sonuçlarımız
Erdoğan İLKAY, Özlem ÖZCAN ÇELEBİ, Savaş ÇELEBİ, Aysel YAĞMUR, Alper CANBAY, Fehmi KAÇMAZ
133
Diyabetik Koroner Kalp Hastalarında Risk Faktörlerinden, Homosistein, Lipoprotein (a) ve Von Willebrand Faktör Düzeyleri
Gürkan ÇIKIM, Ekrem AKSU
138
Olgu Sunuları Dramatik Bir Komplikasyon: İyatrojenik Radyal Arter Perforasyonu
Hüsnü DEĞİRMENCİ, Mutlu BÜYÜKLÜ, Eftal Murat BAKIRCI, Hikmet HAMUR
143
Kalıcı Kalp Pili İmplante Edilen ve Elektrot Revizyonu Gereken Subklavyen Ven Stenozu Gelişmiş Nadir Bir Olgu: Lead’in Ters Taraftan Jeneratöre Taşınması
Fatih Mehmet UÇAR, Mustafa Adem YILMAZTEPE
146
Derlemeler Sol Dal Bloğunda Miyokard Enfarktüsüne Yaklaşım
Hüsnü DEĞİRMENCİ, Reşit COŞKUN
149
Atriyal Fibrilasyon: Epidemiyoloji, Patofizyoloji ve Tedavi Stratejileri
Hüseyin GÖKSÜLÜK
154
Kayıtlar 1 den 10 'e kadar Toplam 10      Gösterilecek kayıt sayısı 
Geri Dön          Yazdır

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn