Kardiyoloji Cilt: 25 Sayı: 2 2018
(MN Cardiology Volume: 25 No: 2 2018)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar Kardiyoloji ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Hastalarında Serum Prokalsitonin Düzeyleri ve Selvester QRS Skoru Arasındaki İlişki
Lütfü AŞKIN, Hüsna ŞENGÜL AŞKIN
52
30. Ulusal Kardiyoloji Kongresi’nde Sunulan Poster ve Sözlü Bildiri Özetlerinin Uluslararası Dergilerde Yayınlanma Oranı
Mustafa ÇELİK, Erdoğan SÖKMEN, Serkan SİVRİ, Sinan Cemgil ÖZBEK, Alp YILDIRIM
60
Kardiyak Sendrom X’li Hastalarda Monosit Yüksek Dansiteli Lipoprotein Oranının Değerlendirilmesi
Mustafa YILMAZ, Ziya Gökalp BİLGEL, Cihan ALTIN, Başar CANDEMİR, Aynur ACIBUCA, Sefa OKAR, Haldun MÜDERRİSOĞLU
65
Vazovagal Senkop Ön Tanısı ile Eğik Masa Testi Yapılan Hastaların Klinik Özellikleri ve Uzun Süreli İzlem Sonuçları
Muhammet GÜRDOĞAN, Servet ALTAY
70
Perkütan Koroner Girişim ile Tedavi Edilen Safen Ven Greft Hastalarında Nötrofil-Lenfosit Oranı ile Majör Advers Kardiyak Olaylar Arasındaki İlişki
Murat GÜL, Mehmet Timur SELÇUK, Hatice SELÇUK, Orhan MADEN, Fatih Mehmet UÇAR, Ekrem SAHAN, Fatih ŞEN
77
İzole Koroner Arter Ektazili Hastalarda Ventriküler Repolarizasyon Parametreleri
Ayşenur EKİZLER, Serkan ÇAY, Özcan ÖZEKE, Fırat ÖZCAN, Dursun ARAS, Serkan TOPALOĞLU
83
Olgu Sunuları Transseptal Ponksiyonda Anatominin Yanlış Değerlendirilmesi: Bir Vaka Sunumu
Emre ÖZDEMİR, Sadık Volkan EMREN, Mustafa KARACA
90
Derlemeler Koroner Stent Sıyrılmasına Yaklaşım
Hüsnü DEĞİRMENCİ, Eftal Murat BAKIRCI
94
Akut Kalp Yetersizliği
Nil ÖZYÜNCÜ
100
Kayıtlar 1 den 9 'e kadar Toplam 9      Gösterilecek kayıt sayısı 
Geri Dön          Yazdır

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn