Kardiyoloji Cilt: 25 Sayı: 1 2018
(MN Cardiology Volume: 25 No: 1 2018)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar Kardiyoloji Non-Dipper Hipertansiyon ile Enflamatuvar Belirteçlerin İlişkisi
Belma KALAYCI
1
Metabolik Sendrom Varlığı ve Şiddeti ile Ventriküler Repolarizasyon Dispersiyonu ve QRS Fragmantasyonu İlişkisi
Kevser Gülcihan BALCI, Mehmet Kadri AKBOĞA, Samet YILMAZ, İlke ERBAY, İdris YAKUT, Mustafa Mücahit BALCI, Orhan MADEN, Hatice SELÇUK, Mehmet Timur SELÇUK
8
Türk Kadınlarında ERα IVS1-401 Gen Polimorfizmi ve Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki
Muhammet GÜRDOĞAN, Ayşe EMRE
13
Non-Valvüler Atriyal Fibrilasyon Hastalarında CHA2DS2VASc ve ATRİA Risk Skorlarının Değerlendirilmesi
Hüseyin GÖKSÜLÜK, Sadi GÜLEÇ, Başar CANDEMİR, Cansın TOLUNAY KAYA, Nil ÖZYÜNCÜ, Veysel Kutay VURGUN, Seda TAN KÜRKLÜ, Çetin EROL
18
Hipertrofik Kardiyomiyopati Hastalarında Eritrosit Dağılım Aralığının Mortalite İle İlişkisi
Hakan GÜNEŞ, Handan GÜNEŞ, Murat KERKÜTLÜOĞLU,Ekrem AKSU, Hakkı KAYA, Abdullah SÖKMEN, Sami ÖZGÜL, Gülizar SÖKMEN
24
Vaskülojenik Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Brakiyal Arter Endotel Bağımlı Vazodilatasyon, Hiperemik Hız ve Karotis Intima-Mediya Kalınlığı Ölçümleri ile Endotel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Veysel Kutay VURGUN, Mustafa KILIÇKAP, Önder YAMAN, Hüseyin Cihan DEMİREL, Hüseyin GÖKSÜLÜK, Başar CANDEMİR, Aydan ONGUN, Çetin EROL
30
Olgu Sunuları Bonzai Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Anterior Miyokard Enfarktüsü
Bekir DEMİRTAŞ, Ahmet KORKMAZ, Ümit GÜRAY, Mehmet İLERİ, Özgül Uçar ELALMIŞ
40
Perkütan Koroner Girişim Komplikasyonlarına Güncel Yaklaşım
Hüsnü DEĞİRMENCİ, Hikmet HAMUR, Zafer KÜÇÜKSU
43
Kayıtlar 1 den 8 'e kadar Toplam 8      Gösterilecek kayıt sayısı 
Geri Dön          Yazdır

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn