Kardiyoloji Cilt: 24 Sayı: 4 2017
(MN Cardiology Volume: 24 No: 4 2017)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar Kardiyoloji ST Segment Yükselmesiz Miyokard Enfarktüslü Hastalarda Koroner Arter Hastalığının Şiddeti ile Bazofil Oranı İlişkisi
Yahya Kemal İÇEN, Mevlüt KOÇ
135
Kalp Yetersizliği Hastalarının Kronik Hastalık Bakım Hizmetine Yönelik Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi
Esra YILDIZ, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
140
Miyokard Enfarktüsü Geçiren Hipertansif Hastalarda Erken ve Geç Dönem Kan Basıncı Değişkenliği
Selda MORRAD, Baktash MORRAD, Necmi ATA
145
Primer Perkütan Girişim Uygulanan ST-Segment Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsü Hastalarında, Mortalite için Yeni Bir Ön Belirteç Olarak Eritrosit Dağılım Genişliğinin Hematokrite Oranı
Tuncay KIRIŞ, Selçuk YAZICI, Aykan ÇELİK, Eser VARIŞ, Mehmet Serdar BAYATA, Mustafa KARACA, Cem NAZLI
151
Atriyal Fibrilasyon Ablasyonunda Yapılan Transseptal Ponksiyon Sırasında İki Farklı Aort Kökü Lokalizasyon Tekniğinin Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması
Veysel Kutay VURGUN, Onur YILDIRIM, Emir BASKOVSKİ, Türkan Seda TAN KÜRKLÜ, Nil ÖZYÜNCÜ, Hüseyin GÖKSÜLÜK, Başar CANDEMİR
160
Olgu Sunuları Transfemoral Yaklaşımla Perkütan Koroner Girişimi Takiben Gelişen Nadir Bir Olgu: Masif Penoskrotal Hematom
Abdulselam İLTER, Eyyup TUSUN, Mustafa KAPLANGÖRAY
166
Kardiyak Kist Hidatik mi? Psödoanevrizma mı?
Kübra DEMİR ÖNDER, Nefise ÖZTOPRAK ÇUVALCI, Şakir ARSLAN, Gülsüm MERAL YILMAZ, Raif Umut AYOĞLU
169
Derlemeler Aortik Kapak Stenozuna Perkütan Yaklaşım: Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu
Lütfü AŞKIN, Hüseyin NACAR
172
Kayıtlar 1 den 8 'e kadar Toplam 8      Gösterilecek kayıt sayısı 
Geri Dön          Yazdır

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn