Kardiyoloji Cilt: 24 Sayı: 3 2017
(MN Cardiology Volume: 24 No: 3 2017)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar Kardiyoloji ST Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsü ile Başvuran ve Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan Hastalardaki Tiroid Bezini Uyarıcı Hormon Düzeyinin Hastane İçi Mortalite Üzerine Etkisi
Ulaş TÜRKER, Hakan GÜNEŞ
93
Elektrokardiyografi: Açlık ya da Toklukta Farklı mı?
Ersin YILDIRIM, Yılmaz ASLAN, Özlem SEÇEN, Mehmet Nail BİLEN, Mustafa Safa PEPELE, Evrim GÜL
99
Egzersize Aşırı Kan Basıncı Yanıtı ile Nötrofil-Lenfosit Oranı İlişkisi
Serkan DUYULER
103
Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Serum Albümin Seviyesi: Non-Dipper Paterni Öngördürür mü?
Mustafa ÇETİN, Harun KUNDİ, Emrullah KIZILTUNÇ, İhsan ATEŞ, Zehra GÜVEN ÇETİN
109
Koroner Anjiyografi Yapılan ve Kronik Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistem Blokörü Kullanan Diyabetik Hastalarda Kontrast ile İlişkili Nefropati ve Erken Öngördürücüsü Olarak Plazma Nötrofil Jelatinaz-İlişkili Lipokalin
Hüseyin GÖKSÜLÜK, Yusuf ATMACA, Cansın TOLUNAY KAYA, Menekşe GEREDE ULUDAĞ, Nurten KERİMLİ, Çetin EROL
115
Olgu Sunuları Atriyal Septal Defekti Kapatma Sonrası Sağ Atriyumda Trombüs: Nadir Bir Vaka
Abdulmecit AFŞİN, Jülide YAĞMUR
121
Kardiyak Defibrilatör ve Kalp Pilinin Sol Persistan Süperior Vena Kava Yoluyla Başarılı Olarak Yerleştirilmesi
Özcan ÖZDEMİR, Halil AKIN, Muhammed ZIAEITORBATI
124
Derlemeler Statin Dışı LDL Kolesterol Düşürücü Ajanlar
İrem Müge AKBULUT, Adalet GÜRLEK, Çetin EROL
127
Kayıtlar 1 den 8 'e kadar Toplam 8      Gösterilecek kayıt sayısı 
Geri Dön          Yazdır

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn