Kardiyoloji Cilt: 24 Sayı: 2 2017
(MN Cardiology Volume: 24 No: 2 2017)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar Kardiyoloji Miyokard Enfarktüsü Sonrası Apikal Mural Trombüsü Öngermede Yeni Bir Skor: R2CHADS2 Skoru
Sefa ÜNAL, Burak AÇAR, Çağrı YAYLA, Ahmet Göktuğ ERTEM, Mustafa KARANFİL, Tolga Han EFE, Özlem ÖZCAN ÇELEBİ, Ahmet TEMİZHAN, Sinan AYDOĞDU
50
ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsünde Sclarovsky-Birnbaum Elektrokardiyografik İskemi Ciddiyeti Skoru ve Anderson-Wilkins Akutluk Skoru’nun Klinik Sonlanımlara Etkisi
Savaş AÇIKGÖZ, Aslı TANINDI
56
Elektriksel Kardiyoversiyonla Sinüs Ritmi Sağlanan Persistan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sinüs Ritmi İdamesinde Kısa ve Uzun Dönem İdame Amiodaron Tedavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Savaş ÇELEBİ, Özlem ÖZCAN ÇELEBİ, Serkan GÖKASLAN, Alper CANBAY, Sinan AYDOĞDU, Erdem DİKER
63
Bazal Nabız Yavaşlığı Nüks Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardiyi Tahmin Ettirir mi?
Yahya Kemal İÇEN, Mevlüt KOÇ
69
Serum Ürik Asit Seviyelerinin Abdominal Aort Anevrizması Varlığı ile İlişkisi
Hakan DUMAN, Öner KURT
73
Kronik Kalp Yetersizliği Olan Hastaların İlaca Uyum, Diyete Uyum ve Bireysel İzlem Hakkındaki İnançlarının İncelenmesi
Nuray DAYAPOĞLU, Esra YILDIZ
78
Olgu Sunuları Bovine Aortik Arkusu Olan Bir Hastada Karotid Arter Stentlemesi Esnasında Görülen Katastrofik Vasküler Giriş Yeri Komplikasyonları
Ertan VURUŞKAN, Erhan SARAÇOĞLU, İrfan Veysel DÜZEN, Serkan KETENCİLER
84
Anterolateral Lokalizasyonlu Mahaim Aksesuar Yol Ablasyonu
Mehmet GÜL, Mehmet ALTUNOVA, Yusuf DEMİR, Abdurrahman EKSİK
87
Dabigatran Tedavisi Alan Hastada Gelişen Akut Pulmoner Emboli
Mustafa Bilal ÖZBAY, Emek EDİPOĞLU, Fazıl ARISOY, Yasin ÖZEN, Burak AÇAR
90
Kayıtlar 1 den 9 'e kadar Toplam 9      Gösterilecek kayıt sayısı 
Geri Dön          Yazdır

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn