Kardiyoloji Cilt: 23 Sayı: 3 2016
(MN Cardiology Volume: 23 No: 3 2016)

İçindekiler
Klinik Araştırmalar Kardiyoloji Koroner Arter Ektazisi Varlığı ve Ciddiyeti ile Lenfosit/ Monosit Oranı Arasındaki İlişki
Murat GÖK, Harun KUNDİ
114
Postmenopozal Hastalardaki Düşük Kemik Yoğunluğu ile Aortun Elastik Parametreleri Arasındaki İlişki
Gültekin KARAKUŞ, Aslıhan TARAKTAŞ, Aleks DEĞİRMENCİOĞLU, Ertuğrul ZENCİRCİ, Hüseyin AKSU, Mehmet EREN
120
Stabil Angina Pektorisi Olan Hastalarda Elektrokardiyografik Tp-e İntervali ile Gensini ve Syntax Skorları Arasındakı İlişki
Emrah İPEK, Mustafa YOLCU, Erkan YILDIRIM, Emrah ERMİŞ, Mustafa ÖZTÜRK, Kamuran KALKAN, Selami DEMİRELLİ
126
Perkütan Koroner Girişim Sonrası Düzeltilmiş QT Dispersiyonunun Stent Restenozu ile İlişkisi
Veysel Kutay VURGUN, Mohammad Ziaei TORBATİ, Onur YILDIRIM, Ali Timuçin ALTIN, Çetin EROL
132
Orjinal Görüntü Sağ Koroner Arter Sirkumfleks Arter Distalinden Kaynaklanıyor: Tek Koroner Arter Anomalisi
Gökhan ERGÜN, Nuri KÖSE, Tamer KIRAT, İbrahim ALTUN, Fatih AKIN
138
Olgu Sunuları Primer Perkütan Koroner Girişim Sırasında Nadir Bir Hipotansiyon Nedeni: Anafilaktik Şok
Eser AÇIKGÖZ, Salih TOPAL, Ramin HACIYEV, Sadık Kadri AÇIKGÖZ, Mehmet Rıdvan YALÇIN
140
Senkopa Yol Açan ve Defibrilatör ile Birlikte Transkateter Coil Oklüzyonu ile Tedavi Edilen Yaygın Koroner Fistül Olgusu
Özgür KAPLAN, İsmail Polat CANPOLAT, Sabri DEMİRCAN
144
Karotis Arter Hastalığının Güncel Girişimsel Tedavisi
Hikmet HAMUR, Hüsnü DEĞİRMENCİ, Eftal Murat BAKIRCI, Ergün TOPAL
147
Nonkompakt Kardiyomiyopatide Klinik Triadın Önemli Halkası: Aritmiler
Mehmet Serkan ÇETİN, Elif Hande ÖZCAN ÇETİN
158
Kayıtlar 1 den 9 'e kadar Toplam 9      Gösterilecek kayıt sayısı 
Geri Dön          Yazdır

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn