Vazoproliferatif Fundus Tümöründe
Tanı ve Tedavi 

Sibel DEMİREL*, Kaan GÜNDÜZ**, İlhan GÜNALP***

ÖZET
 
Amaç: Vazoproliferatif fundus tümörü olan 3 olgunun klinik ve tedavi sonuçlarını tartışmak.
Gereç ve Yöntem: Vazoproliferatif fundus tümörü olan 3 olguda görme keskinliği, göz içi basıncı ölçümü, ön segment muayenesi, fundus muayenesi, ultrasonografi (USG) ve fundus floresein anjiografi (FFA) uygulandı. Tümörün yerleşim yeri ve büyüklüğüne göre kriyoterapi veya Rutenyum-106 plak radyoterapi uygulandı. Olgular 3-6 ay aralar ile tüm muayeneler ve gereken tetkikler yapılarak izlendi.
Bulgular: Fundus muayenesinde, tümörün 2 olguda ekvator bölgesinde, 1 olguya kendi isteği ile  periferik retinada yerleşimli olduğu gözlendi. İki gözde tümör etrafında yaygın retina eksüdasyonu, iki gözde tümör etrafında eksüdatif  retina dekolmanı, bir gözde dekolman kenarında retina pigment epiteli hiperplazisi mevcuttu. Bir olguda kriyoterapi, 1 olguda Ru-106 plak tedavisi uygulanırken, 1 olguda tedavi yapılmadı. Ortalama 20 (12-36 ay) aylık izlem süresi sonunda tedavi uygulanan 2 olguda tümörde kısmi veya tam gerileme gözlenirken, tedavi uygulanmayan 1 olguda  retina dekolmanı, komplike katarakt ve sekonder glokom gelişti.
Sonuç: Vazoproliferatif fundus tümörü, amelonotik tümörler ve özellikle koroid melanomuyla karışan ve oldukça nadir görülen bir fundus tümörüdür. Vazoroliferatif fundus tümöründe tanıyı doğru olarak koymak ve tedaviyi yapmak görme kaybı önleyebildiği için önemlidir. Tedavide ekvator bölgesindeki tümörlerde plak radyoterapisi, periferdeki tümörlerde büyüklüğe göre kriyoterapi veya plak radyoterapisi uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Vazoproliferatif fundus tümör, Retinal eksudasyon, Eksudatif retina dekolmanı

Diagnosis and Treatment in Vasoproliferative Tumor of the Fundus

SUMMARY
 
Purpose: To describe the clinical features and treatment results in  3 cases  with vasoproliferative tumor of the fundus.
Material and Methods: Three patients underwent a comprehensive ocular examination including visual acuity determination, intraocular pressure measurement, anterior segment and  fundus examination, ultrasonography and fundus fluorescein angiography. Based on location and size of the tumor, Ru-106 plaque radiotherapy and cryotherapy were used for treatment. Patients were followed 3-6 months intervals. Complete ocular examination and necessary ancillary studies were performed at each visit.
Results: On funduscopy, the tumors were located at the equatorial region of the retina in 2 cases and at the peripheral region of the retina in 1 case. Additional  clinical changes associated with the tumours were retinal exudation in two cases, exudative retinal detachment in two cases, hyperpigmentation of the retinal pigment epitelium at the border of the exudative detachment in one case. Cryotherapy was applied in one case, Ru-106 plaque radiotherapy was applied in one case. One patient refused treatment and was observed. After a mean follow-up of 20 (range 12-36 months) months, in  2 treated patients, tumors showed partial or total regression. On the other hand, the patient who refused treatment developed secondary glaucoma, total retinal detachtment and cataract in the affected eye.
Conclusion: Vasoproliferative tumour of the fundus is a rare tumour that might be confused with amelanotic tumors, especially choroid melanoma. The correct diagnosis of vasoproliferative tumor of the fundus is important because appropriate  treatment may  preserve vision in the affected eye. Plaque radiotherapy can be used for equatoral located tumors. For peripheral located lesions, plaque radiotherapy or  cryotherapy can be used based on the tumour size.
Key Words: Vasoproliferative tumor of the fundus, Retinal exudation, Exudative retinal detachmentGeri Dön          Yazdır          Editörün Notu

Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti. © 2006 Her Hakkı Saklıdır. Design by YakamozDizayn